Dokumenty

soubor ve formátu PDF  Aktuální ceník

soubor ve formátu PDF Obchodní podmínky

K prohlížení těchto dokumentů musíte mít nainstalovaný Adobe Reader

example graphic

Podmínky zapůjčení

Zde jsou stanovena základní kritéria pro zapůjčení osobních a užitkových vozidel

Soukromé osoby

 • Osoba starší 18 let
 • Platný občanský průkaz nebo v případě cizího státního příslušníka platný cestovní pas
 • Řidičský průkaz dané skupiny platný minimálně 1 rok
 • Bydliště nájemce nesmí být na MÚ, Mag. apod.
 • Kauce na případně způsobené škody ve výši 10.000 Kč, resp. 5.000 Kč - nelze hradit kartou !!!
 • Platba za nájem vozidla se platí hotově nebo kartou předem

Fyzické osoby podnikající a právnické osoby (firmy)

 • Objednávka s podpisem pověřené osoby (jednatele)
 • Písemná objednávka s podpisem oprávněné osoby dle výpisu z OR
 • Originál ŽL nebo jeho úředně ověřená kopie (fyzická osoba podnikající)
 • Aktuální kopie výpisu z OR nebo jeho úředně ověřená kopie (právnická osoba)
 • Smlouvu podepisuje oprávněná osoba nebo osoba zplnomocněná úředně ověřenou plnou mocí
 • Složení vratné kau
 • Kauce na případně způsobené škody ve výši 10.000 Kč, resp. 5.000 Kč - nelze hradit kartou !!!
 • Platba smluveného nájemného předem před převzetím vozidla do užívání - hotově nebo kartou

Při opakovaných zápůjčkách Vám nabízíme možnost individuálních úprav zápůjčních podmínek.

Výše uvedené podmínky jsou platné od 1.2.2017